Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 ( từ 25 đến 29/9/2017)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 ( từ 25 đến 29/9/2017)


 

Ngµy

Néi dung c«ng viÖc

ng­êi pt

Thø Hai

25/9

S¸ng

Chào cờ: Rút kinh nghiệm việc thực hiện nề nếp đầu năm

BGH

ChiÒu

Kiểm tra chuyên môn

BGH

Thø Ba

26/9

S¸ng

Nộp các loại báo cáo : Kế hoạch , quy chế, thi đua...

BGH

ChiÒu

Kiểm tra chuyên môn

BGH

Thø T­

27/9

S¸ng

Từ 27 -29 Phòng GD kiểm tra nề nếp và các hồ sơ kế hoạch.

Đ/c Thúy

ChiÒu

Kiểm tra chuyên môn

BGH

Thø Năm

28/9

S¸ng

Chuyên đề trực tuyến tiếng Anh lớp 4,5 tại THCS Thụy Hải

BGH

Chiều

Đại hội Chi Đoàn

Đ/c Minh

Thø S¸u

29/9

S¸ng

Chuyên đề trực tuyến VNEN tại  THCS Thụy Hải

BGH

ChiÒu

Đại hội Liên Đội

Đ/c Duyên

Thø B¶y

30/9

S¸ng

Sửa chữa cơ sở vật chất

BGH

ChiÒu

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)