Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

KẾ HOACH CONG TAC THANG 9

KE HOACH CONG TÁC THANG 9

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9


 

PHÒNG GD – ĐT THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỤY DUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/KHTMN

Kế hoạch công tác
 tháng 9/2017 Mầm non

 

           Thụy Duyên, ngày 31 tháng 08 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

 

I. Đánh giá công tác tháng 8.

1. Công tác sốlượng phổ cập:

a. Ưu điểm:

          Số lượng HS mẫu giáo vào học 178 đạt tỷ lệ 100%.

          Số lượng học sinh NT vào học 41 đạt tỷ lệ 48%.

          CBGV điều tra chính xác và huy động số lượng trẻ trong độ tuổi. Đối chiếu với hồ sơ phổ cập, nắm chính xác số lượng phổ cập, làm rõ số chuyển đi, đến.

          - Tỷ lệ chuyên cần: NT 90 %, MG 94%.

b.Tồn tại:

          Tỷ lệ trẻ nhà trẻ vào học thấp.   

2. Công tác chất lượng.

a. Công tác khai giảng năm học mới, đón Chuẩn Quốc gia mức độ II.

            - Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trước ngày khai giảng, đón Chuẩn Quốc gia mức độ II.

          - BGH tham mưu với lãnh đạo địa phương các ban nghành đoàn thể, hội phụ huynh về nội dung chương trình khai giảng, ngày khai giảng, đón Chuẩn Quốc gia mức độ II, có lãnh đạo Tỉnh, Huyên, địa phương, ban nghành về dự động đủ và có quà tặng cho nhà trường và các cháu.

- Tổ chức thành công tốt đẹp khai giảng năm học mới, đón Chuẩn Quốc gia mức độ II, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức phần “Lễ” trang nghiêm, phần “Hội” vui tươi, thu hút trẻ đến trường, làm cho ngày khai giảng thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

b. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

* Ưu điểm: Đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP, an toàn thân thể cho HS trong Nhà trường.

          Đã rà soát các điều kiện về nuôi bán trú.

          Huy động tỷ lệ trú 100%.

          Thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt trong ngày, tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Quản lý trẻ tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường.

c. Công tác chất lượng giáo dục:

*Ưu điểm.

          Ban giám hiệu đã sắp xếp và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên theo Điều lệ trường Mầm non, theo hướng dẫn của ngành.

          Phân công chuyên môn đảm bảo yêu cầu: Phù hợp với năng lực, trình độ, với điều kiện thực tế về đội ngũ của Nhà trường. Không nể nang, không phân công nhiệm vụ cho CBGV không đúng năng lực, trình độ. Ổn định các khối trưởng, giáo viên nòng cốt ở các khối lớp, giáo viên dạy 5 tuổi, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn phổ cập Mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi.

          CBGV thực hiện nghiêm túc thời gian, giờ giấc.

          Các nhóm, lớp đi vào nền nếp thói quen trong 1 số hoạt động.

* Tồn tại:

          Các nhóm, lớp tạo môi trường bên ngoài hành lang chưa đạt yêu cầu.

          Số lượng học sinh NT vào học đầu năm chưa  đạt kế hoạch giao.

3. Một số công việc khác.

          - BGH xây dựng kế hoạch, thu chi trong năm học 2017 - 2018.

          - CBGVNV, phụ huynh lao động tổng vệ sinh khuôn viên vườn trường, cắt tỉa cây cảnh, phun thuốc diệt côn trùng, khơi thông cống rãnh, đánh rửa bể lọc.

           - Phát đồ dùng tài liệu cho giáo viên, các nhóm, lớp.

II. Triển khai công tác tháng 9.

1. Công tác số lượng, phổ cập.

          - Tiếp tục điều tra, nắm chính xác số liệu phổ cập, tập trung huy động số lượng trẻ nhà trẻ vào học, đặc biệt là khối nhà trẻ.

          Kế hoạch giao tháng 9:

          Nhóm 25 – 36 tháng                         Đ/c Thảo 20 cháu

                                                                   Đ/c Trang 18 cháu

          Nhóm 19 – 24 tháng                         Đ/c Thắm 8 cháu

                                                                   Đ/c  Sen 7 cháu

2. Công tác chất lượng

a. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường.

          - Kết hợp với phụ huynh mua sắm, tu sửa đồ dùng nuôi ăn bán trú.

          - Đảm bảo tỷ lệ ăn bán trú 100%.

          - Hoàn thành các văn bản ký kết hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng sạch và giá cả hợp lý.

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt trong ngày, tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Quản lý trẻ tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường.

          - Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc trẻ.

          - Khám sức khoẻ, cân đo, khám sức khoẻ trẻ vào ngày 15/9, đánh giá biểu đồ cho trẻ.

b. Thực hiện chương trình dạy - học

          - Hoàn thành trang trí phòng học và các phòng chức năng, xây dựng cảnh quản môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, nền nếp sinh hoạt chuyên môn có chất lượng.

          - Trường đăng ký 01 mô hình đổi mới, mỗi giáo viên đăng ký 01 đổi mới.

3. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, kiện toàn các tổ chức trong Nhà trường.

          Hội nghị do chuyên môn và Công đoàn đồng tổ chức, cùng bàn những chỉ tiêu, biện pháp phối hợp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

          Trước khi tổ chức Hội nghị: gửi KH qua email tên miền Thuyduyen3@thaithuy.edu.vn cho cán bộ GV NV đọc trước đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo.

          - Hội nghị tập trung bàn mục tiêu phấn đấu các giải pháp thực hiện và các dứt điểm; xây dựng 4 quy chế: Quy chế phối hợp với công đoàn, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công khai.

          - Tổ chức cho CBGV kí cam kết theo nội dung sau:

          + Đảm bảo tuyệt đối an toàn

          + Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3 trở lên.

          + Không dạy thêm không đúng quy định;

          + Không vi phạm luật giao thông đường bộ.

          Việc tổ chức kí cam kết phải chặt chẽ, cụ thể, với tinh thần hoàn toàn thự nguyện, thể hiện ý chí của cả tập thể trong việc thực hiện.

          Bản ký cam kết của giáo viên viết tay, trường đóng thành tập lưu tại trường; Nhà trường làm 2 bản ký cam kết với phòng, có đủ chữ ký của CNGVNV trong trường, gửi về phòng 01 bản, lưu trường 1 bản.

          * Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên được tiến hành 01 ngày (dự kiến  ngày 18 - 21/09/2017).

          - Sáng: Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường và ký cam kết theo 3 nội dung trên.

          - Chiều: +  Hiệu trưởng thông qua quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường; quy chế dân chủ trong trường học; quy chế chi tiêu nội bộ.

                       + Nhà trường thống nhất toàn bộ chương trình hành động (bằng các hình thức biểu quyết, tham gia ý kiến của giáo viên).

                       + Đăng ký các danh hiệu thi đua.

4. Phát động tháng an toàn giao thông với cán bộ giáo viên và học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối không có tai nạn giao thông và chấp hành nghiêm luật giao thông.

5. Một số việc khác

          - Tổ chức lễ khuyến học cho con CBGVNV.

          - Tổ chức họp Hội trưởng hội phụ huynh, phụ huynh các nhóm, lớp đầu năm học, thông báo công khai các khoản thu, bầu ban bảo trợ phụ huynh của nhóm, lớp.

          Thực hiện nghiêm túc công tác công văn số 02/ HD-UBND ngày 23/8/2016 của Ủy ban nhân dân Huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn một số nội dung công tác tài chính năm học 2017-2018.

          Công đoàn kết hợp với Nhà trường phát động phong trào cán bộ giáo viên giúp đỡ học sinh nghèo bằng mua bảo hiểm thân thể cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Khám sức khoẻ, cân, đo, đánh giá biểu đồ cho trẻ.

          - Tham mưu với CMHS lao động, vệ sinh giúp Nhà trường tạo cảnh quan sạch đẹp.

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 – 2017

Ngày

Nội dung công việc

02- 04/0

Nghỉ lễ, nghỉ bù.

05

Tập trung học sinh

06

 

08

Hội nghị thống nhất công tác chuyên môn (thành phần HT, PHT phụ trách chuyên môn).

Nộp báo cáo nhanh sau khai giảng.

09

Sáng họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh

10

Sáng họp phụ huynh các nhóm, lớp

11

Đăng ký lịch tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức (gửi đăng ký qua mạng).

12

Tập huấn chuyên môn theo các chuyên đề: Thành phần 2 PHT, TT nhà trẻ, MG. Thời gian: buổi sáng.  Địa điểm tại hội trường tầng 2 TT GDNN-GDTX huyện Thái Thụy, khai mạc hồi 7h 30'.

11 - 20

 Phòng giáo dục kiểm tra nền nếp đầu năm.

14

 Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên " Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non".

- Thành phần: PHT chuyên môn và tổ trưởng mẫu giáo.

- Địa điểm tại hội trường tầng 2; TT GDNN-GDTX huyện Thái Thụy; khai mạc hồi 7h 30'..

15

Khám sức khoẻ, cân, đo, đánh giá biểu đồ cho trẻ.

(Dự kiến)18-21

Hội nghị Cán bộ viên chức

19

Các nhóm, lớp tổng hợp BC kết quả SL, CL, đánh giá biểu đồ cho trẻ về BPCM. BGH làm BC tháng.

20

 Nộp báo cáo tháng.

29

 Nộp về Phòng:

- Danh sách đăng ký thi đua, đăng ký chuyên đề.

- Các bản Quy chế ( Chi tiêu nội bộ, hoạt động, công khai dân chủ.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Danh sách phân công chuyên môn.

- Bản ký cam kết.

27

Duyệt kế hoạch CM tổ, khối

29

Tịnh kho bếp

          Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đồng chí triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 9-2017. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH Nhà trường để cùng giải quyết./.

 

 

                HIỆU TRƯỞNG

 

         

 

              


Trung bình (0 Bình chọn)