Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

 

PHÒNG GIÁO DỤC THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thụy Hưng, ngày 03 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9-2017

 

Công tác trọng tâm:

- Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới; Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị về khuyến học với đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, CMHS các lớp, các ban ngành đoàn thể trong xã.

- Tập trung xây dựng và củng cố nề nếp các hoạt động trong nhà trường đầu năm học. Kiện toàn tổ chức các bộ máy của nhà trường.

- Tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ viên chức đầu năm; Tổ chức cho CBGV và HS kí cam kết thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục.

- Chủ động hoàn thành hồ sơ, sổ sách chuẩn bị đón kiểm tra nề nếp của Phòng GD-ĐT Thái Thụy.

Cụ thể:

1. Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới: (Trong kế hoạch tháng 8 và nội dung họp để chuẩn bị cho Khai giảng năm học mới).

Cần rút kinh nghiệm:

- Ưu điểm: Đa số CBGV có trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công việc được giao: ... ...  Học sinh các lớp lao động được sự chỉ đạo của CBGV nên các công việc thực hiện đúng theo yêu cầu, tích cực. Học sinh được sự quan tâm của GVCN nên có ý thức tốt (mặc dù thời tiết...). Được sự giúp đỡ tận tình của các đoàn thể, CMHS các lớp...

- Tồn tại: ...

2. Xây dựng và duy trì- ổn định tốt nề nếp các hoạt động trong nhà tr­ường:

a) Công tác số lư­ợng- phổ cập:

* Công tác số lượng:  Chốt số l­ượng- giao số l­ượng cho giáo viên chủ nhiệm:

Cụ thể:        Lớp 6A1: 31 em – Nữ: 11 ; HSKK: 0;  

Lớp 6A2: 28 em – Nữ:  08 ; HSKK: 03 (Trung, Quân, Giang);

Lớp 7A1: 24 em – Nữ: 12 ; HSKK: 02 (Nhi, Hải Trang);

Lớp 7A2: 22 em – Nữ: 11 ; HSKK: 03 (Trưởng, Tùng, Hải);

Lớp 8A1: 26 em – Nữ: 15 ; HSKK: 03 (Tú, Nam, Hà);

Lớp 8A2: 23 em – Nữ: 10 ; HSKK: 01 (Duyên);

Lớp 9A1: 37 em – Nữ: 17 ; HSKK: 03 (Ly, Thu Hà, Việt Anh);

Lớp 9A2: 31 em – Nữ: 18 ; HSKK: 03 (Thu, An, Lâm).

K6 =  59 em, Nữ: 19 ; K7 = 46 em, Nữ: 23 ; K8 = 49 em, Nữ: 25 ; K9 = 68 em, Nữ: 35.  Toàn trư­ờng: 222 em, nữ: 102, con hộ nghèo: 04 ; cận nghèo: 6; con TBBB: 0 ;  khó khăn: 7 em; KT: 03. Tổng học sinh cần hỗ trợ, giúp đỡ: 19 em.

+ Yêu cầu:

- Cư­ơng quyết không để học sinh bỏ học (lớp nào để học sinh bỏ học nhà trư­ờng sẽ đánh giá thi đua của lớp và giáo viên chủ nhiệm).

- Kiểm tra sĩ số th­ường xuyên trong tất cả các lớp, các buổi học (GVBM), GVCN  theo dõi thư­ờng xuyên. Nếu thấy học sinh có dấu hiệu bỏ học thì  chủ động tiếp cận tìm nguyên nhân và giúp đỡ, động viên học sinh đồng thời báo cho BGH để có giải pháp vận động học sinh. (Quy định về nghỉ có Phép và không Phép...)

- GVCN đã tiến hành điều tra cơ bản (đầu năm) và lập thống kê báo cáo theo mẫu. Tổng số học sinh: HS nữ, độ tuổi, con gia đình chính sách, con mồ côi cả cha, mẹ, HS đặc biệt khó khăn, con đại diện CMHS...

- GVCN đã cập nhập thông tin về học sinh theo mẫu gửi qua email (Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, thường trú (thôn), Họ và tên bố - Nghề nghiệp, Họ và tên mẹ - Nghề nghiệp, Số điện thoại CMHS, Ghi chú (Hoàn cảnh đặc biệt)).

+ Những học sinh được miễn giảm các khoản thu nộp để động viên các em đến trường học tập tốt hơn:

   *) Học sinh là con TB, BB, con hộ (cận) nghèo, K. tật: theo quy định của cấp trên.

   *) HSKK(....), con HN, CN(...), con ĐDCMHS: giảm 50%  học phí buổi 2.(....)

   *) Học sinh (.....) là con CBGV: miễn     học phí buổi 2,  (.....)

* Công tác phổ cập:

- Tham mư­u với địa ph­ương thành lập ban chỉ đạo PC của xã (Thầy Nguyên);

- Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã ra nghị quyết về PCGD-XMC (Thầy Nguyên soạn thảo văn bản tham mưu cho UBND xã ký duyệt).

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD-XMC của trư­ờng trước ngày 10/9/2017. Hoàn thành cập nhật phân mềm trước ngày 20/9/2017 (Thầy Nhiệm). (Chủ động phối hợp với MN, TH)

- Thành lập ban phổ cập của tr­ường gồm:

Thầy Nguyên – PHT; Tr­ưởng ban, Thầy Nhiệm, Thầy Trường.

Phân công giáo viên điều tra phổ cập các thôn và phụ trách các thôn.  Cụ thể:

          Thôn Tam Lộng:  thầy Trường, cô Tuyết.;

          Thôn Cao Dương Hạ: thầy Dương, cô Thảo, cô Hà, cô Mai;

          Thôn Cao Dương Thượng:  cô Vân, cô Xuân, cô Hòa, thầy Việt     ;

          Thôn Xá Thị:  thầy Nhiệm, cô Nhuần, cô Hảo;

          Thôn Thu Cúc: cô Phượng, thầy Hưng, cô Miền, cô Hài.

(Từ nay đến 04/10/2017 đề nghị CBGV, NV phụ trách thôn phối hợp, giúp đỡ thôn trong việc tổ chức cho Đội viên sinh hoạt hè tại địa phương).

- Ban PCGD-XMC chủ động kết hợp cùng trường Tiểu học, MN thống nhất các số liệu về dân số trên địa bàn của xã. Cập nhật số liệu vào phần mềm PCGD-XMC trên địa bàn xã trước ngày 20/9/2017 (Thầy Nhiệm).

- Ban PCGD-XMC chủ động hoàn thành bộ hồ sơ Phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ của xã, thị trấn bao gồm:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của UBND xã, thị trấn;

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (Theo mẫu từ Hệ thống);

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Thống kê kết quả phổ cập GD Mầm non, Tiểu học, THCS (Từ Hệ thống);

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

- Quyết định của UBND huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD-XMC (khi có kết quả).

* Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn PCGD-XMC bao gồm:

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê kết quả;

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ;

- Tờ trình đề nghị UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn PCGD-CMC theo các mức độ và thời điểm.

b) Hoạt động dạy học:

* Hoạt động của giáo viên:

1- Tổ chức học tập điều lệ tr­ường phổ thông, nhiệm vụ của giáo viên vào chiều 04/09.

2- Triển khai các quy định, nề nếp chuyên môn, sổ sách (Thống nhất sau Hội nghị chuyên môn ngày 12/9/2017).

3- Thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề tích hợp và liên môn (Phần cụ thể sẽ triển khai sau Hội nghị chuyên môn 12/9/2017). Yêu cầu GVBM xây dựng kế hoạch dạy học, in 2 bản nộp về PHT (Thầy Nguyên lưu 1 bản) ký duyệt, thời gian hoàn thành trước ngày 14/9/2017.

4 – Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chuyên môn 2 kỳ/1 tháng vào chiều thứ 4 các tuần 2, tuần thứ 4 (Tuần 1: Họp HĐ triển khai công tác tháng, tuần 3: Họp CBGV (Công đoàn phụ trách) học tập chính sách, nghe thời sự, ...) Tuần 2: đánh giá hoạt động của tổ trong tháng trước và xây dựng kế hoạch HĐ của tổ tháng tới. (Ghi chú: Mọi buổi họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, hội họp, ... phải được ghi chép cẩn thận trong Sổ nghị quyết HĐ; Sổ hội họp (GVBM) và Sổ nghị quyết Tổ CM).

5- Ban giám hiệu họp giao ban hàng tuần vào tiết 2 các sáng thứ 2 hàng tuần với các Tổ trư­ởng, TPT, Bí thư Chi đoàn, CTCĐ, Nhân viên hành chính tại Phòng Hiệu trưởng. (Chú ý: đúng thời gian)

Yêu cầu: Các Tổ trư­ởng, TPT, các bộ phận đánh giá hoạt động của bộ phận mình phụ trách trong tuần trước và xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM, bộ phận trong tuần, tháng để báo cáo trong các ngày thứ 2, thống nhất nội dung công việc.

6- Tiếp tục củng cố, duy trì nề nếp kiểm tra giáo án của giáo viên từng tuần, dự giờ theo quy định. Tăng cường dự giờ trong tháng 9 và trong năm học 2017-2018. Chủ động tiếp thu các chỉ đạo về chuyên môn: Dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn…

Yêu cầu: + Soạn bài tr­ước 1 tuần và tuân thủ mọi quy định của chuyên môn về soạn bài. Tăng cường ứng dụng bản đồ tư duy, các phần mềm dạy học.

7-Tập trung thực hiện tốt khâu trên lớp, gây hứng thú học tập cho học sinh: kiểm tra bài cũ, ĐVĐ vào bài, bài mới, củng cố và đặc biệt là HD HS làm bài ở nhà.

Yêu cầu: Giáo viên ra vào lớp đúng giờ, quản lý và làm chủ tiết dạy, tập trung nâng cao chất lư­ợng giờ dạy, chú ý việc đổi mới ph­ương pháp; nghiêm cấm việc dạy đọc chép, truyền thụ một chiều, đồng thời sử dụng triệt để đồ dùng và phư­ơng tiện dạy học. Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy, chú ý phê sổ đầu bài.

8- Tiếp tục củng cố việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, đư­a vào hoạt động có hiệu quả. GVBM tích cực, chủ động sử dụng đồ dùng, thiết bị trong các giờ dạy.

9- Thành lập tổ thiết bị: Thầy Nguyên (Tổ trưởng), cô Thảo (Tổ phó thường trực), thầy Nhiệm (Tổ phó), thầy Trường (Tổ phó), GVBM. Tổ thiết bị họp, bàn giao đồ dùng, thiết bị. Xây dựng kế hoạch làm mới và sử dụng đồ dùng cũng nh­ư việc sửa chữa, bảo quản và sử dụng hiệu quả, hợp lý.

+ Các giáo viên bộ môn rà soát kỹ lư­ỡng chư­ơng trình, đối chiếu cụ thể với danh mục thiết bị để lập kế hoạch mư­ợn và sử dụng đồ.

+ Căn cứ vào bộ thiết bị hiện có CBTB (cô Thảo) cần lấy ý kiến chuyên môn bổ sung thêm thiết bị cho hợp lý, tiết kiệm.

10- Thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề kiểm tra, chấm bài, cho điểm, đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, công bằng, vào sổ điểm cá nhân hàng ngày, hàng tuần (nghiêm cấm việc kiểm tra ra đề dễ dãi, không chấm bài cho điểm tuỳ tiện, cấy điểm, sửa điểm…). Ứng dụng tốt các phần mềm (Trí Việt) trong việc ra đề và soạn giảng, để các môn có kiểm tra trắc nghiệm có ít nhất 4 mã đề.  Môn Vật lý, Hoá học, Sinh học lớp 8, 9 kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm 100% các bài kiểm tra 45 phút và học kỳ.

11- Thư­ viện đảm bảo xuống sách giáo khoa đủ cho học sinh theo nhu cầu (m­ượn - thuê) đặc biệt là phục vụ đầy đủ, kịp thời việc mua vở bài tập cho học sinh, tuyệt đối không để học sinh thiếu sách giáo khoa (theo dõi cụ thể từng lớp từ việc thuê - mượn, bảo quản ... hàng tháng có số liệu cụ thể đánh giá thi đua). CB thư viện tăng cường kiểm tra học sinh trong năm học để giữ nền nếp các năm học sau. Yêu cầu có Sổ kiểm tra sách, ĐDHT, Tủ sách phụ huynh. CB thư viện tiếp tục ứng dụng tốt CNTT, sử dụng tốt phần mềm thư viện trong việc quản lý việc cho mượn sách. NVTV cần chủ động kết hợp với GVCN kiểm tra các học sinh, nhất là học sinh còn thiếu SGK, SBT.

+ Có kế hoạch cụ thể chuẩn bị đầy đủ sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho giáo viên- học sinh theo tiêu chuẩn 01 của Bộ giáo dục.

+ Xây dựng tủ sách phụ huynh: Phó HT, CB thư viện, GVCN chỉ đạo sâu sắc học sinh các lớp tiếp tục xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả tủ sách.  Hàng tháng NVTV kiểm tra hoạt động tủ sách, chấm điểm và báo kết quả về HT tổng hợp thi đua.

12- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ CM, báo cáo BGH nhà trư­ờng vào ngày 18/9/2017. Tập trung cao vào các hoạt động trọng điểm: nâng cao chất lượng dạy-học, đặc biệt là chất lượng thi vào lớp 10 – THPT; chất lượng HSG (Văn hóa, TDTT, Hội thi KHKT (Tập trung sản phẩm vào các môn KHXH), ...); Hội thi ST KHKT, Hội thi thiết kế bài giảng điện tử; Hội thi GVG (Dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn) (Gửi qua email HT và gửi văn bản in cho PHT ký duyệt).

13 - Thực hiện nghiêm túc công văn số 473/SGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2012 của Sở GDĐT về việc: “Tăng cường công tác quản lý dạy thêm học thêm”; cụ thể: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt dạy học buổi 2 tại trường, quán triệt sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT: giáo viên không mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường. Lập kế hoạch dạy buổi hai, tự chọn, học nghề từ 11/9/2017 với các môn: Toán, Văn, T. Anh (Khối 6-9), Vật lý, Hóa học, Sinh học (Khối 8, 9); CLB Võ thuật (Khối 6, 7);  Tin 6, 7, 8, 9 (Tự chọn); Nghề  Tin học văn phòng (Khối 8). Chú ý: Cần lưu bộ hồ sơ cho công tác này.

14 - Hai Tổ chuyên môn tập trung nghiên cứu làm chuyên đề về ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG: nên lấy thêm ý kiến của  học sinh. Dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn (Khuyến khích tổ chức chuyên đề cấp cụm).

15- Hai Tổ CM họp thống nhất phân công GVBM tham gia Hội thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning, chỉ tiêu 2 GVBM/1 sản phẩm (=50% CBGV).

16- Chuẩn bị tốt cho Hội thi GVG trường vào đầu tháng 10 (Thầy Nguyên, Tổ trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể).

 * Hoạt động của học sinh.

1- Tổ chức học tập nội quy, quy định của nhà trư­ờng, điều lệ trư­ờng trung học.

2- Tiếp tục xây dựng nề nếp, nội quy lớp học- việc này giáo viên chủ nhiệm cần cụ thể hoá và cho học sinh thảo luận và cùng xây dựng và thực hiện) vào các tiết sinh hoạt trong tháng 9/2017.

3- Chuẩn bị đầy đủ SGK, đồ dùng học tập, đồng phục (GVCN ổn định chỗ ngồi cho học sinh, phân nhóm cho phù hợp, phân công cho cụ thể nhóm trư­ởng, các thành viên và nhiệm vụ, việc làm cụ thể).

4- Tổ chức khảo sát chất lư­ợng tháng 9 với 3 môn Văn, Toán (60 phút), T. Anh (45 phút) từ ngày 25-28/09/2017. Nhập điểm vào Bảng điểm (Mẫu) gửi qua email, HT in thông báo kết quả gửi về CMHS (GVCN đánh giá, nhận xét học sinh trong Thông báo và nhận phản ánh từ phía CMHS, báo cáo HT nếu có nội dung phản ánh đặc biệt).

5-Tập trung việc kiểm tra việc tự học ở nhà của học sinh. Chống các biểu hiện lư­ời biếng trong học sinh. Tổ chức học buổi 2 cho học sinh, ư­u tiên cho học sinh khối 9.

6- Thành lập các đội tuyển (HSG văn hóa, TDTT, ...) và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và triển khai thực hiện ngay trong tháng 9/2017: PHT, TT, GVBM.

 c) Công tác giáo dục đạo đức, chính trị – T­ư tư­ởng – HĐNG

1- Tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng (đảng viên), các quy định, điều lệ.

2- Tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 vào ngày 20/9/2017 (Thứ 4 – Dự kiến).

3- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những công việc cụ thể: tuyên truyền trong CBGV, HS, CMHS và nhân dân biết rõ về mục tiêu, nội dung và yêu cầu của phong trào. Tổ chức ký cam kết Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ ba trở lên, không dạy thêm, học thêm không đúng quy định ngay trong buổi sáng ngày tổ chức Hội nghị CBVC.  Xây dựng và triển khai kế hoạch “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cụ thể: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

       Gồm các ông (bà) có tên sau:

          1- Ông Nguyễn Trung Kiên       Hiệu trưởng- BTCB                       Trưởng ban

          2- Ông Phạm Bình Nguyên               P.Hiệu trưởng                   Phó ban thường trực

          3- Ông Vũ Đăng Hưng                      Chủ tịch công đoàn                        Phó ban

          4- Bà Lại Thị Thanh Mai         Tổng phụ trách                               Phó ban

          5- Ông Nguyễn Quang Nhiệm   Tổ trưởng Tổ KHXH                          Uỷ viên

          6- Ông Nguyễn Văn Trường             Tổ trưởng Tổ KHTN                      Uỷ viên

          7- Bà                                        Trưởng ban đại diện CMHS           Ủy viên

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện, chỉ đạo triển khai việc thực hiện phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có các nội dung và giải pháp cụ thể trong năm học 2017 – 2018, tổng kết  việc thực hiện xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

5- Triển khai kế hoạch hư­ởng ứng “ tháng an toàn giao thông”

* Thành lập ban chỉ đạo an toàn giao thông của tr­ường: Gồm các ông (bà) có tên sau:

          1- Ông Nguyễn Trung Kiên       Hiệu trưởng- BTCB                       Trưởng ban

          2- Ông Phạm Bình Nguyên               P.Hiệu trưởng                   Phó ban thường trực

          3- Ông Vũ Đăng Hưng                      Chủ tịch công đoàn                        Phó ban

          4- Bà Lại Thị Thanh Mai         Tổng phụ trách                               Phó ban

          5- Ông Nguyễn Quang Nhiệm   Tổ trưởng Tổ KHXH                          Uỷ viên

          6- Ông Nguyễn Văn Trường             Tổ trưởng Tổ KHTN                      Uỷ viên

          7- Và 8 GVCN làm ủy viên.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh hiểu và thực hiện tốt luật giao thông, phấn đấu 100% học sinh đư­ợc cấp chuyên hiệu  toàn giao thông (Cô Mai chịu trách nhiệm chính công việc này).

+ Thực hiện ngoại khóa về ATGT: Thầy Hưng (20, Tiết Chào cờ, ngày 11/9/2017).

Yêu cầu:

+ Liên đội (Cô Mai)  + Thầy Hưng + GVCN hư­ớng dẫn, kiểm tra đôn đốc theo dõi việc CBGV, NV và học sinh thực hiện quy định khi đến và tan trư­ờng, ra về...

6- GVCN thực hiện việc ghi đầy đủ các cột mục, thủ tục trong “Thông báo” (Thay cho Sổ liên lạc) và thực hiện việc xuống “Thông báo” đợt 1 và thu “Thông báo”. Xử lý thông tin trong “Thông báo” và báo cáo HT. (Ghi chú: GVCN lưu “Thông báo”)

7- Làm tốt công tác Chữ thập đỏ trong trường học, nhất là việc giúp đỡ HSKK, công tác vận động hiến máu nhân đạo, ... (Thầy Nguyên cần có kế hoạch cụ thể).

Yêu cầu: Điều tra nắm bắt giúp đỡ đúng đối tư­ợng, không để sót, cụ thể giúp về vấn đề gì- bao nhiêu tiền…. Thầy Nguyên báo cáo kết quả từng tháng.

+ Cô Mai tuyên truyền với học sinh về ý nghĩa của công tác này. Phát động học sinh tích cực hưởng ứng công tác này bằng những hành động cụ thể, CBGV gương mẫu trong công tác nhân đạo này.

8- Hoàn thành các khoản thu trong tháng 9/2017: KT, TQ tập hợp số liệu báo cáo vào sáng thứ 2 (25/09/2017): GVCN tuyệt đối thực hiện theo kế hoạch thu của nhà trường. GVCN đặc biệt chú ý việc ghi chép trong sổ sách.

d) Công tác thể dục- vệ sinh – Lao động- HNDN:

1- Đảm bảo tốt chư­ơng trình nội khoá, duy trì và chấn chỉnh nề nếp thể dục đầu giờ, giữa giờ. Thông báo kế hoạch kiểm tra nền nếp TD-VS (vào thứ 6 tuần cuối tháng và đột xuất)... và tổ chức thực hiện có hiệu quả. (Ban TD-VS-YT: Thầy Nguyên – Trưởng ban; cô Mai – Phó ban; Ủy viên: .....................................................................). Cô Mai tổng hợp, báo cáo qua email (Theo mẫu) cho HT vào sáng thứ 7 tuần cuối tháng và công bố trên bản tin của Liên Đội.

2- Tổ chức múa hát tập thể có nề nếp – chất l­ượng (Cô Mai, GVCN, GVBM tiết 1, tiết 3; thầy Việt (Khối 6, 7); thầy Hưng (Khối 8, 9). Tập trung huấn luyện có trọng điểm HSG TDTT ngay từ đầu năm học. (Tháng 12/2017 thi cấp huyện).

Yêu cầu:

+ Cô Mai xây dựng kế hoạch – cụ thể, tổ chức tốt hoạt động của ban chỉ huy Liên đội ngay từ đầu tháng 9, không chờ đại hội liên đội (ĐH Liên đội vào .......................)

+ Các giáo viên chủ nhiệm cần bám sát lớp, đôn đốc thực hiện (đánh giá thi đua GVCN thông qua hoạt động của lớp).

+ Các GVBM có tiết 1 đến lớp tr­ước 15’, giáo viên có  tiết 3 đến trư­ớc 10’ cùng quản lý hoạt động của học sinh ( TD + MHTT)

+ GVBM Thể dục dạy chính khóa đủ 45 phút, quản lý học sinh chu đáo, ...

+ Tập trung cao cho huấn luyện đội tuyển TDTT trong tháng 9, 10. Lập danh sách học sinh trong đội tuyển và lên lịch tập luyện cụ thể (Sau tan học buổi 2 và trước tiết 1 buổi sáng, chiều thứ 4 hàng tuần).

3- Tổ chức lao động có nề nếp và hiệu quả.

Yêu cầu:

+ Thầy Nguyên có kế hoạch và phân công cụ thể lịch lao động của các lớp.

+ GVCN trực tiếp chỉ đạo học sinh lao động- không để học sinh tự do làm.

+ T. Nguyên lên lịch lao động cho CBGV, HS vệ sinh, trang trí các phòng làm việc…

+ GVBM kiêm nhiệm công tác thiết bị (cô Thảo), Thư viện (cô Xuân) nếu cần có thể báo cáo thầy PHT để tăng cường HS khối 8 lao động, phụ giúp các công việc cụ thể.

3. Chuẩn bị các điều kiện:

a)  Nâng cao chất l­ựợng đội ngũ:

- Phân công chuyên môn hợp lý, hiệu quả, tránh mức thấp nhất chéo ban.

- Tăng c­ường việc chấp hành kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, lư­ơng tâm của thầy cô giáo.

- Phát huy tinh thần vư­ợt khó, ý thức tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ( tập trung đọc sách, dự giờ, làm máy tính…)

- Tiếp tục tạo điều kiện cho các đồng chí đi học nâng chuẩn, nâng cao trình độ...

b) Cơ sở vật chất:

- Tiếp tục tu sửa CSVC, mua sắm mới đồ dùng dạy học – văn phòng.

- Tự lao động làm đẹp cảnh quan nhà trư­ờng.

- Tu sửa bàn, ghế, hệ thống dây dẫn điện, quạt, bóng điện, cảnh quan nhà trường…

- Cùng với CMHS lát nền các phòng học, tu sửa phòng bảo vệ, mở rộng lán xe ...

4. Kiện toàn bộ máy trư­ờng học:

a) Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học:

- Thời gian: cả ngày 20/9/2017 (Dự kiến).

- Sáng: Thảo luận và thông qua bản Kế hoạch của nhà trường và Công đoàn cơ sở

- Chiều: Thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ và Đăng ký thi đua.

- Địa điểm: Phòng Hội đồng (cô Nhuần chuẩn bị phòng họp sạch-đẹp, nước uống).

- Khách mời: Lãnh đạo địa phư­ơng, Đại diện CMHS (Thầy Kiên).

- Phân công:

+ Trang trí, khánh tiết: Thầy Nguyên (TB), thầy: Hưng, Việt, Trường, Dương, Nhiệm, Huấn.

* Ban nội dung:

- Thầy Kiên:                   - Báo cáo của tr­ường. Kết luận các ý kiến.

                   - Thầy Hưng:        - Báo cáo của công đoàn, tổ chức ký cam kết.

                                                - Quy chế phối hợp hoạt động của CĐ và BGH

                                                - Quy chế dân chủ

                   - Cô Nhuần          - Quy chế chi tiêu nội bộ.

* Tổ chức hội nghị + Quy chế hoạt động: Thầy Nguyên

b) Chi đoàn:  Họp Chi đoàn thống nhất kế hoạch hoạt động năm học.

c) Đại hội Liên đội:

Thời gian: Chiều 24/9/2017 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trư­ờng UBND xã ( BCH Chi đoàn chỉ đạo, cô Mai phụ trách chính). Kế hoạch: Cô Mai + Chi đoàn, GVCN chuẩn bị thật chu đáo.

5. Các công việc khác:

* Tổ chức tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam: ...

* Tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết: ....

* Họp toàn thể CMHS và Đại hội CMHS: (Đã tổ chức Hội nghị CMHS vào 27/8/2017): Dự kiến 15h00 ngày 10/9/2017 (Chủ nhật). Dự kiến thành phần: Thầy: Kiên, Nguyên, Hưng; cô: Nhuần, Xuân + 8 GVCN và Trưởng ban đại diện các lớp.

* BHYT, BHTT:

- BHYT: Thực hiện theo Công văn số 381/PGDĐT-KH THCS ngày 28/8/2017 của Phòng GD-ĐT. (Tháng 12 phát thu)

- BHTT: Tuyên truyền để CMHS tham gia cho học sinh.

* Về công tác tài chính:

- Thực hiện nghiêm QĐ 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình và Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Thái Thụy. Bộ phận chuyên môn lập Tờ trình và các hồ sơ cho công tác thu-nộp năm học 2017-2018.

- Với 2 lớp 6: ...

­Nơi nhận:                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- CBGV;

- Lưu VP

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2017

 

01               - Tiếp tục tu sửa CSVC: Phòng bảo vệ, lát nền các phòng học ...

02-04           - Nghỉ lễ; (Trực trường: CBQL);

04                - Từ 14h00: Họp Hội đồng triển khai công tác tháng 9-2017;

- Từ 15h50: Tổng duyệt Lễ Khai giảng: CBGV, NV, HS 2 trường;

                   - Chuẩn bị cho buổi Lễ khai giảng: CBGV, NV được phân công;

05               Khai giảng năm học mới.

09               - Các lớp nhận bàn giao tài sản phòng học: T. Nguyên, GVCN + HS;

10-20          - Phòng GD-ĐT kiểm tra nè nếp chuyên môn tại các trường;

11               - Ngoại khóa ATGT: Thầy Hưng + CBGV, NV, HS;

12               - Từ 7h30: Hội nghị chuyên môn tại PGD-ĐT: T. Trường, T. Nhiệm;

                   - Từ 13h30: Hội nghị chuyên môn: T. Kiên;

15               - Từ 7h30: Hội nghị Chuyên đề PCBL học đường: T. Nguyên, T. Nhiệm;

18-22          - Khảo sát chất lượng tháng 9: ...;

20               - Gửi báo cáo tháng 9/2017 về email thầy Hùng – PGD: T. Kiên;

                   - Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018: CBGV, NV;

23               - Kiểm tra SGK, Vở, Tủ sách phụ huynh,...các lớp: cô Xuân, GVCN.

- Kiểm tra nề nếp LĐ-TD-VS: T. Nguyên, cô Mai;

                   - Từ 7h00: Giao lưu âm nhạc với CLB “Thắp sáng ước mơ”

24               - Đại hội Liên đội: CBGV, NV + HS;

27-29          - Phòng GD-ĐT kiểm tra nề nếp đầu năm

29               - Nộp các loại báo cáo: ...;

                   Ghi chú: Kế hoạch  bổ sung, sửa đổi sẽ thông báo trên bảng tin

 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH THÁNG 9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)