Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

Kế hoạch nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 5/2018

Đánh giá công tác tháng 4 , triển khai thực hiện công tác tháng 5


 

PHÒNG GD – ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MẦM NON THỤY DUYÊN

Số:09KH/MN

Kế hoạch công tác
 tháng 5/2017Mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


        Thụy Duyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018.

       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018.

 

I.  Đánh giá công tác tháng 4.

1. Công tác số lượng.

a. Ưu điểm:

- Duy trì số lượng học sinh MG vào học 186 đạt tỷ lệ 100%.

- Số lượng HS nhà trẻ vào học 64 cháu đạt tỷ lệ  73,6%. 

- Tỷ lệ chuyên cần :  MG 97 %; NT 92,5%

b. Tồn tại:

Tỷ lệ trẻ nhà trẻ vào học thấp (nhóm 19 – 24 tháng.

Tỷ lệ chuyên cần  khối nhà trẻ, thấp.

2. Công tác chất lượng.

a. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

* Ưu điểm:

-  Trong tháng không để ra hiện tượng mất ATTT trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trong ngày, tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ.

- Vệ sinh thường xuyên dụng cụ ăn nghỉ, phun thuốc diệt côn trùng.

- Các đ/c CBGV tổ nuôi có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.  

- Thực hiện tốt các chế độ ăn cho trẻ.

       - Công khai tài chính kịp thời.

b. Công  tác chất lượng giáo dục:

* Ưu điểm:

- Các đ/c GV thực hiện tốt chương trình thời gian biểu mùa hè, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời đúng chủ đề, đủ các loại HS theo quy định, thực hiện giờ nào việc ấy.

- Đã chú ý việc trang trí thay đổi theo chủ điểm tạo MT cho trẻ được HĐ.

- 100% các đ/c CBGV đều thực hịên tốt mọi sự phân công điều động của nhà trường, có ý thức xây dựng tập thể cao.

- Nhà trường, CBGV đánh giá thi đua, các nhóm lớp đánh giá CL học sinh chính xác.

  Dự giờ:       Tổng số giờ dự 70 tiết

Trong đó:    Hiệu trưởng dự 20 tiết

PHTCM dự 25  tiết

PHT ND dự  25 tiết

Xếp tốt:      36

Xếp khá:     34

Kết quả thanh tra nội bộ 2 tốt, 1 khá.

3. Một số công tác khác:

* Xếp loại thi đua trong tháng như sau:

Xếp loại thi đua trong tháng như sau: Tổng số CBGVNV được xếp loại 23/23  đ/c  100%  được xếp loại tốt.

          Đánh giá thi đua của trường đạt 95/100 điểm, đề nghị xếp loại trường tiên tiến.

* Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên.

Xếp loại suất sắc 11 đồng chí.

Xếp loại khá 9 đồng chí.

* Đánh giá chất lượng học sinh:

- Nhà trẻ:

Tổng số HS được đánh giá: 63 cháu; Số trẻ đạt yêu cầu 56 cháu tỷ lệ 88,8 %.

Số trẻ không đạt 7 cháu tỷ lệ 11 %.

- Mẫu giáo 3,4 tuổi: Tổng số HS được đánh giá 110 cháu; Số trẻ đạt yêu cầu 104 cháu tỷ lệ 94,5%.

- Số trẻ không đạt 6 cháu tỷ lệ  5,5%.

* Đánh giá chất lượng cuối năm học:

Nhà trẻ Tổng số nhóm 3: Xếp loại tốt 2, xếp loaị khá 1(nhóm 19 - 24  tháng).

Mẫu giáo 6 lớp: Xếp loại tốt 5, xếp khá 1(Lớp 3 tuổi B).

II. Triển khai công tác tháng 5.

   Tháng 5 là tháng kết thúc năm học, tháng có ngày Quốc tế Lao động 1/5; Tháng kỉ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2018), Nhà trường hướng dẫn các đồng chí tập trung làm tốt một số việc trọng tâm sau:

          Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBGVNV và học sinh tinh thần ý thức lao động, giáo dục lòng yêu quý, kính trọng Bác Hồ đồng thời làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Làm tốt công tác tuyên  truyền để phụ huynh và toàn xã hội cùng chăm lo cho thế hệ trẻ.

1. Công tác số lượng phổ cập

a. Công tác huy động số lượng:

-  Duy trì sĩ số hiện có, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

- Tiếp tục tập trung làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ vào học nhóm 19 – 24 tháng.

b. Công tác phổ cập:

          Đồng chí PHTCM tiếp tục rà soát, phối hợp trường THCS và trường TH nhập giữ liệu phần mềm Phổ cập theo đúng quy định hoàn thành hồ sơ phổ cập,  cấp xã, cấp huyện đề nghị cấp có thẩm quyền xét, công nhận.

2. Công tác chất lượng:

a. Công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ:

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 03/PGDDT ngày 1/2/2018 về việc năng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm ANTT, ATGT; Công văn số 124/PGDDT ngày 22/3/2018 về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; Công văn số 124/PGDĐT ngày18/4/2018 về việc phối hợp thực hiện chương trình hành động về an toàn thực phẩm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, thể chất và tinh thần cho trẻ; không để xảy ra tình trạng ngộ độc do ăn uống tại trường Mầm non.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh giữ vệ sinh cho trẻ, vệ sinh trường lớp, theo dõi các dịch bệnh mùa hè, báo cáo kịp thời về Nhà trường, cơ quan y tế.

- Làm tốt công tác quản lý trẻ, đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần trong Nhà trường.

       - Duy trì tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đồng chí PHTND thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình tổ chức ăn bán trú, đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng thực phẩm, chế biến đến cho trẻ ăn đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ, tăng chất lượng bữa ăn cho trẻ.

Phối hợp với phụ huynh, trạm y tế tổ chức tốt chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn thêm cho trẻ mắc bệnh, trẻ bị suy dinh dưỡng.

b. Chất lượng giáo dục:

  - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục; hoàn thành chương trình Giáo dục mầm non theo TT 28/2016 bổ sung, sửa đổi đối với các độ tuổi trong nhà trường.

3. Tổng kết năm học và hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

        + Bình xét thi đua trong tổ:    

        - Nghiên cứu kĩ hướng dẫn, rà soát đến từng đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ GV, nhân viên.

        - Hướng dẫn CBGV,NV đánh giá đúng, công bằng, công khai, dân chủ. CBGV, NV bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, bình bầu thi đau công bằng, dân chủ, khách quan; Từng cá nhân cần xác định rõ nhiệm vụ đã được phân công, đánh giá kết quả cụ thể đã đạt, chưa đạt; so sánh đối chiếu với kế hoạch năm học, với cùng kỳ năm trước; chỉ rõ nguyên nhâ, hạn chế và biện pháp cần khắc phục trong năm học tiếp theo.

- Nội dung bình xét thi đua trong tổ: CBGV,NV tự kiểm điểm đánh giá theo 4 mức: HTXS nhiệm vụ, HT tốt nhiệm vụ, HTNV, không HTNV; các tổ chuyên môn tự xếp loại thi đua theo 4 loại tốt, khá, trung bình, yếu.

+ Tổng kết trường: Nhà trường căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan kết quả đã làm được, chưa làm được, làm rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Báo cáo tổng kết năm học cần so sánh kết qủa đã đạt được với đầu năm, với kế hoạch và với cùng kỳ năm học trước. Từ đó xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân. Động viên, biểu dương và bình bầu danh hiệu thi đua xứng đáng cho những cá nhân làm tốt đã có thành tích đóng góp cho nhà trường, cho ngành, đồng thời xác định rõ những việc chưa làm tốt để có biện pháp rút kinh nghiệm năm học tới. Nhà trường sẽ chuyển báo cáo tổng kết năm học và báo cáo công đoàn cho từng cán bộ giáo viên được biết trước khi tổng kết.   

          -  Công khai công tác thi đua và tài chính theo quy định.

+ Thời gian tổng kết 1 ngày:

 Sáng tổng kết trường thông qua 2 báo cáo (tổng kết năm học 2017-2018, báo cáo tổng kết của Công đoàn trường).

          Chiều nhà trường công bố danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua, quyết toán ngân sách, công khai tài chính, cơ sở vật chất và kết quả bình xét thi đua trước toàn thể CBGV, nhân viên.

          Mời lãnh đạo địa phương, ban ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, lãnh đạo các trường trong xã về dự.

          - Hoàn thiện hồ sơ tổng kết và hồ sơ thi đua nộp về Phòng.

4. Một số công tác khác.

a. Bàn giao học sinh 5, 6 tuổi vào lớp 1.

        - Đồng chí PHTCM rà soát học sinh 6 tuổi, danh sách học sinh phải chính xác từng học sinh đúng với giấy khai sinh gốc. Làm rõ số chuyển đi đâu, ở đâu chuyển đến, thời gian nào vào học mầm non, chuyển lên Tiểu học. Trường lập danh sách h/s 5 tuổi có chữ ký của gv dạy 5 tuổi và HT của 2 trường. Sau đó 2 trường MN và trường tiểu học thống nhất kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ bàn giao h/s.

        -  Đồng chí PHTCM chỉ đạo chương trình văn nghệ của HS tạo không khí vui nhộn, hấp dẫn để gây ấn tượng (thời gian văn nghệ 30 phút).

b. Thực hiện nghiêm túc công văn số 174/PGDĐT ngày 24/4/2018 về một số nhiệm vụ cần triển khai cuối năm học 2017 – 2018 và dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 30/4, 1/5.

c. Họp phụ huynh, triển khai hoạt động dạy hè (thực hiện theo đúng hướng dẫn tại QĐ 20 quy định về dạy thêm, học thêm).

          - Các nhóm, lớp họp phụ huynh thông báo kết quả học tập và quyết toán công khai các khoản đóng góp, thu chi; bàn giao đồ dùng, tư trang cá nhân,  bàn giao sách vở cho phụ huynh (Tránh thắc mắc của phụ huynh).

          * Dạy thêm trong hè:

       - Mục tiêu: Chỉ đạo các nhóm, lớp tổ chức dạy hè để tạo điều kiện cho phụ huynh đi làm, tạo việc làm và thu nhập cho giáo viên; ổn đinh và duy trì nền nếp, tạo cơ sở vững chắc, nâng cao chất lượng trong năm học tới.

         Bàn bạc, thống nhất kế hoạch tổ chức học hè tới từng CMHS (trên tinh thần tự nguyện, phụ huynh tự làm đơn).

- Nội dung:  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, hoạt động vui chơi, ôn luyện chương trình năm học cũ, (tăng cường thời lượng đọc chuyện cho trẻ nghe, tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời, hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, vui liên hoan văn nghệ. Tuyệt đối không dạy trước chương trình).

        - Yêu cầu: Đồng chí PHTCM xây dựng kế hoạch dạy học một cách thật cụ thể, trên cơ sở khung chương trình chung theo chỉ đạo của nhà trường và thời gian biểu đã thống nhất, từng GV phải XD kế hoạch dạy học ở từng tiết, từng buổi học một cách cụ thể.

       Cán bộ quản lý có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo thực hiện hoạt động hè; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của GV để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

        Việc tổ chức cho HS  học hè phải đảm bảo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu chính đáng của CMHS, không ép phụ huynh cho con học, không ép gv dạy hè, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, có tổ chức quản lý chỉ đạo của nhà trường, tổ chức dạy dỗ và chăm sóc trẻ chu đáo, đảm bảo an toàn.

         Định mức thu căn cứ đúng theo QĐ 2814 của UBND Tỉnh.  Thu, chi các khoản, thời gian dạy giữa hội đồng nhà trường và phụ huynh. Kinh phí thu học sinh tính theo số ngày học. 

Phụ huynh học sinh tự nguyện viết đơn xin học hè; giáo viên viết đơn xin dạy hè.

Nhà trường làm tờ trình, được sự đồng ý của địa phương và lãnh đạo phòng giáo dục (2 tờ trình,  phòng 1, lưu tại trường 1 bản) mới được tổ chức dạy (Tờ trình nhà trường ghi rõ số học sinh, số nhóm, lớp học; địa điểm học; điều kiện về pḥòng học; thời gian học, các khoản đóng góp của phụ huynh và mức thu chi, cách tổ chức phân công cán bộ giáo viên làm hè… )

d. Công tác kiểm kê tài sản; Có kế hoạch phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản, CSVC.

- Đồng chí PHTND tổ chức kiểm kê tài sản sớm để công khai tại Hội nghị tổng kết năm học, Nhà trường có kế hoạch phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản, CSVC, trang thiết bị trường, nhóm, lớp tuyệt đối an toàn. Thành lập Ban phòng chống lụt, bão của trường và xây dựng kế hoạch phòng chống bão để chủ động hạn chế những hậu quả do bão, lũ gây ra.

- Nhà trường có kế hoạch tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng, tu sửa và mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị trong hè.

                                              

                                   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

Thời gian

Nội dung

30/4 -1/5

Nghỉ lễ

3/5

Sáng họp chi bộ

2 - 11

Phòng GD kiểm tra thi đua cuối năm

Bình xét  các danh hiệu thi đua,

14 – 18

Gặp hiệu trưởng Tiểu học thống nhất danh sách học sinh 6 tuổi và kế hoạch  bàn giao học sinh 6 tuổi. 

17

Tập huấn phần mềm Pmis

18

Dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Thành phần HT,1 PHTCM. Địa điểm Hội trường PGD.

21

Nộp BC tháng,Báo cáo phổ cập , Biên bản bàn giao HS.

22-25

Kiểm kê CSVC; tài chính thu chi; 

Họp phụ huynh

25

Duyệt HS dạy hè.

29-31

Tổng kết năm học.

1/6

Sáng bàn giao học sinh 5-6 tuổi lên Tiểu học (7g30)

4/6

Nộp hồ sơ thi đua và các loại báo cáo tổng kết năm học.   

            Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đồng chí thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 5-2018. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH cùng giải quyết.

                                                                            

Nơi nhận

- CBGVNV

- Lưu VPNT.

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)