Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Kế hoạch công tác tháng 3/2018

Kế hoạch công tác tháng 3/2018

Kế hoạch công tác tháng 3/2018


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

 

                        Số:       /GDMN

     Kế hoạch công tác tháng 3/2018

            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


         Thụy Liên, ngày 28  tháng 2 năm 2018 

I/ Kiểm điểm công tác tháng 2:

1. Số lượng phổ cập

* Ưu điểm:  - 100% các lớp MG duy trì số trẻ vào học, tăng 01 cháu 5t C1, giảm 01 cháu 5t A;

  - 5 nhóm trẻ duy trì và huy động tăng số lượng trẻ vào học. cụ thể 25 A tăng 2 cháu = 35, 25B tăng 1 cháu = 34, 25C2 tăng 1 cháu = 31

* Tồn tại:

- Số trẻ nhà trẻ tăng quá chậm cả tháng chỉ tăng 4 cháu, có lớp còn không tăng như 19A và 25C1. Nhiều lớp có trẻ sinh năm 2015 chưa vào học như 25B còn 2 cháu, 25A còn 1 cháu, 25C1 còn 3 cháu. Đến thời điểm này toàn trường mới huy động được 140/225 cháu =62% so với chỉ tiêu giao của huyện là 75% thì còn phải huy động 28 cháu nữa mới đạt.

 - Số trẻ nhà trẻ vào học 19A tăng chậm so với kế hoạch (tháng 3 mới huy động được 16 cháu vào học, 25C1 trẻ quá ít hầu như không tăng

- So với kế hoạch năm học chỉ còn 3 tháng nữa (25 A: 35/35, 25B: 34/39, 25C1: 22/39, 25C2: 31/40, 19 A: 16/30), nếu không tích cực huy động thì các nhóm 19 A, 25C1, 25C2, 25B sẽ không hoàn thành kế hoạch.

2. Chất lượng chăm sóc.

- Công tác nuôi ăn bán trú sau tết nguyên đán trở lại bình thường 100% các nhóm lớp thực hiện tốt công tác nuôi ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tồn tại: Số cháu ăn BT 5 nhóm trẻ chưa đạt 100%: 25ª 33/35 = 94%, 25B 33/34 = 97%, 25C1 21/22 = 95,4%, 25C2 29/31 = 93,5%, 19ª  13/16 = 81,3%.

3. Chất lượng giáo dục.

- 100% các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình, không có GV vi phạm quy chế chuyên môn, giữ vững nề nếp trước và sau tết nguyên đán.

-Thanh tra toàn diện 3đ/c: Thúy, Quyên, Cúc  xếp loại tốt.

- Kiến tập, dự giờ lớp 5B các gv được phân công đi dự và ghi chép đầy đủ

Tồn tại: Việc tạo môi trường giáo dục ( trong ngoài lớp) lấy trẻ làm trung tâm mặc dù đã đưa vào công tác tháng 2/2018 nhưng ở cả 3 khu đều chưa có chuyển biến.

4. Công tác khác:

- Tổ chức tết nguyên đán an toàn tiết kiệm, đảm bảo an toàn CSVC trường học trong dịp tết

- Việc tổ chức tết trồng cây mùa xuân (CBGV cả 3 khu đã có chậu hoa mùa xuân);

Tồn tại: - Cả 3 khu chưa quan tâm các bồn hoa, nhiều bồn còn nhiều cỏ mọc cây cối còn chưa cắt tỉa

-   Chưa có nhóm lớp nào nộp biên bản họp phụ huynh về nhà trường.

5. Xếp loại thi đua tháng 2.

- Xếp loại A: đ/c Lợi, Băng, Lành, Hoài, Luyên, Diến, Nhung, Long, Mai, Xuyến, Quyên,  Xoa, Cúc, Xuân,Vân, Hưng 71, Hằng, Thúy, Hiền, N Doanh, Vũ Doanh, Thấm, Xen, Ngà, Yến, Thi, Hưng 75, Phúc, Dinh, Mai, Hoa, Bình, Thương, Thu, Ly.

- Xếp loại B: đ/c Duyên, Lan, Dịu B, Ngân.

II/ Kế hoạch công tác tháng 3:

           Tháng 3 là tháng có ngày kỷ niệm 8/3 và 26/3. Căn cứ vào đặc điểm trên BGH lên kế hoạch hướng dẫn các đ/c thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 08/3 .

Nhà trường kết hợp cùng Công đoàn tuyên truyền CBGVNV thực hiện nghiêm túc CV 12/HD LĐLĐ ngày 20/2/2018 của Liên đoàn lao động huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn kỷ niệm 8-3

Nhà trường kết hợp cùng Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3, tập trung vào các hoạt động củng cố nền nếp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ: (giờ dạy hay, làm đồ dùng đồ chơi dự thi, chuyên đề).

Công đoàn lên kế hoạch kỷ niệm ngày 8-3, tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục cho CBGV nhân viên có tình thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ gắn bó, thân thiện, đoàn kết trong tập thể đội ngũ CBGV. Xây dựng gia đình hạnh phúc trong đội ngũ nữ công đoàn viên.

 Đoàn thanh niên lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 26-3 (chủ đề tháng thanh niên).

- Các nhóm, lớp tổ chức cho các cháu tập luyện các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 8/3: các lớp 5t cả 3 khu chuẩn bị  tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 8-3, 26-3.

       2. Công tác số lượng phổ cập:

- Các lớp 5 tuổi gửi về nhà trường ds trẻ đang học tại lớp thật chuẩn ngày tháng năm sinh theo GKS ( mẫu ds như đã gưi đầu năm)

 -  Phân công giáo viên điều tra trẻ sinh năm 2017 chính xác đúng, gv được phân công điều tra chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu mình làm sai.  Cụ thể  -  Phân công giáo viên điều tra trẻ sinh năm 2017 chính xác đúng, gv được phân công điều tra đến từng hộ gia đình lấy ngày tháng năm sinh  theo GKS, lưu ý phần ghi chú cháu chuyển đi phải thật chính xác, giáo viên điều tra chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu mình làm sai.  Cụ thể  Cô Thấm điều tra Xóm 1,2,3 ( 2017) cô Dinh xóm 4, 5. Cô Duyên xóm  6, Cô Lan xóm 15 cô Xen xóm 7, cô Lành xóm 8, cô Ngân Dịu xóm 9,10, cô Xuân xóm 12, cô Xoa Cúc xóm11,13, cô Quyên xóm 14 

 - Các đ/c được phân công điều tra trẻ sinh năm 2017  nộp danh sách điều tra về đ/c Lành ngày 10/3/2018, để đ/c Lành chốt số liệu vào phần mềm phổ cập.

      - Các nhóm trẻ tập trung huy động số trẻ vào học cụ thể như sau:

(Lành giao cụ thể số chốt kế hoạch cả năm theo sổ phổ cập).

25A = 1 cháu 2015, 25B = 2 cháu 2015  , 25C1 = 11 cháu, 25C2 = 4 cháu, 19A = 6 cháu.

       3. Công tác chất lượng:

a. Chăm sóc, nuôi dưỡng

Duy trì tổ chức tốt ăn bán trú cho trẻ, đảm bảo chế độ ăn: nhà trẻ 2 bữa chính, 01 bữa phụ; mẫu giáo 01 bữa chính, 01 bữa phụ /ngày; tổ chức cho trẻ bị suy dinh dưỡng có chế độ ăn thêm; các nhóm trẻ huy động tăng số trẻ ăn bán trú, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. Hai bếp ăn thực hiện nghiêm túc việc bảo quản lưu mẫu thức ăn trong ngày. có giải pháp thông báo tới phụ huynh đối với trẻ bị suy dinh dưỡng, bị béo phì và trẻ khuyết tật để có biện pháp kết hợp chăm sóc làm  giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ bị mắc bệnh.

Các nhóm lớp tổ chức tốt việc chăm sóc sức khoẻ, cần kết hợp tốt với y tế, hội phụ nữ, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết không để cháu nào bị ngộ độc do ăn uống tại trường mầm non. Đặc biệt GV cần chú ý quan tâm chăm sóc, giữ ấm cho trẻ; các phòng vệ sinh luôn giữ khô, các cháu có dép đi trong nhà vệ sinh, phòng và phát hiện kịp thời các bệnh: dịch cúm, thủy đậu, sởi ở học sinh và giáo viên, báo cáo kịp thời về BGH và phòng GD-ĐT.

   Hai bếp ăn cần đảm bảo công khai hàng ngày, hàng tháng, đảm bảo công bằng đối với trẻ, nghiêm cấm việc đối xử không công bằng với trẻ.

   Kết hợp với y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% trẻ.

   2 bếp ăn thực hiện nghiêm túc việc ký kết tay ba giao nhận thực phẩm hàng ngày.

   Họp ban đại diện cha mẹ học sinh việc chuyển đổi gạo chiều thành bánh, bún, đậu đỗ.

   b. Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục:

   - Các khối nhóm lớp tiếp tục kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện chương trình, nếu thực hiện chậm cần xây dựng kế hoạch bổ sung, đảm bảo việc thực hiện chương trình đầy đủ nghiêm túc, kịp thời các bài trong các loại sách của học sinh: vở làm quen với toán, tạo hình, chữ cái… Nghiêm cấm việc tự ý cắt xén chương trình.

- Cán bộ giáo viên, học sinh đảm bảo có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, nội dung chất lượng đảm bảo yêu cầu; thực hiện đánh giá trẻ, đánh giá thực hiện chủ điểm, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện bài dạy thường xuyên, kịp thời có chất lượng.

- Tiếp tục trang trí nhóm lớp, xây dựng cảnh quan môi trường rõ chủ đề hấp dẫn thân thiện, đặc biệt quan tâm tới môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ, chú trọng cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế.

- Hội thi  tạo cảnh quang môi trường xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp cụm chấm vào 12-15

- Huy động trẻ góp tiền mừng tuổi mua sách bổ xung tủ sách thư viện.

- Chuyên đề cấp huyện trực tuyến tại trường MN Tháng 8.

   -  Nhà trường chỉ đạo 3 khu làm đồ dùng đồ chơi để tham gia trưng bày tại hội thi KHKT cấp huyện dự kiến tổ chức vào tháng 4-2018. Thời gian họp, tổ chuyên môn sẽ có lịch mời các đ,c đại diên cho các khu tới triển khai sau. Giáo viên các khu chủ động bàn khu mình sẽ làm đồ chơi gì dự thi. Khu B góp ý với cô Hưng, cô Ngà, khu C cô Hoài, khu A cô Thúy- Doanh

4. Một số việc khác

   - Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phát triển năm 2018-2019

   - Quan tâm chỉ đạo làm đồ dùng đồ chơi để tham gia trưng bày tại hội thi KHKT cấp huyện dự kiến tổ chức vào tháng 4-2018.

  - Dứt điểm việc huy động trẻ sinh 2015 (100% số trẻ được giao vào học), đến 20 tháng 4 nhóm lớp nào vẫn còn trẻ sinh 2015 chưa vào học thì cô giáo phụ trách nhóm lớp đó xếp thi đua: không hoàn thành nhiệm vụ.

 

LỊCH THÁNG 3-2018

Ngày

Nội dung

1

- Xây dựng kế hoạch công tác tháng 3/ 2017.

- Chiều: 14h 00 Họp chi bộ triển khai công tác tháng 3-2018   

2

- Chiều : 14h00 Họp GVNV triển khai công tác 3-2018.

5

- Dự giờ hay, món ăn ngon chào mừng 8-3 khu A.

6

- Dự giờ hay, món ăn ngon chào mừng 8-3 khu B.

7

- Dự giờ hay, món ăn ngon chào mừng 8-3 khu C.

8

- Kỷ niệm 8-3.

12-15

 - Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

16

-         Chuyên đề trực tuyến (Đổi mới phương pháp dạy và học) cấp huyện, khai mạc hồi 8 giờ.

-         Thành phần đi dự: đ/c Lành, Hoài, Thấm, Ngà.Thúy

-         Địa điểm: Mầm non Thụy Phúc (cụm 2).

 

 

16

- Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng, báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe của trẻ.

19,20

 - Kiểm tra chuyên môn khu B.

 - 20 Nộp báo cáo tháng 4 về PGD.

21,22,23

 - Kiểm tra chuyên môn khu C. Thanh tra toàn diện đ/c Hoài, Mai, Hằng.

26,27,28

 -  Kiểm tra chuyên môn khu A.

29,30

- Chấm thi clips “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện, khảo sát thi cấp Tỉnh.

  Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu CBGV thực hiện đầy đủ nghiêm túc các công việc tháng 3-2018. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về Ban giám hiệu cùng giải quyết./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Bùi Thị Lợi  


Trung bình (0 Bình chọn)