Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Giới thiệu về Trường Mn Thái Nguyên

Giới thiệu về Trường Mn Thái Nguyên

Trường MN Thái Nguyên được thành lập từ năm 1960 là một xã nằm phía nam sông Diêm Hộ, cuộc sống của người dân chủ yếu là nông nghiệp
Ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm trẻ mẫu giáo được nằm ở các thôn làng: nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Cơ sở vật chất của nhà trường 100% là nhờ đình, chùa chật trội. Cán bộ giáo viên hầu hết chưa qua trường lớp đào tạo. Qua quá trính phát triển cơ sở vật chất được cải tạo sửa chữa và nâng cấp dần. Đội ngũ cán bộ giáo viên cũng tăng lên về số lượng và chất lượng. Đến năm 1999, nhà trẻ và mẫu giáo sát nhập thành trường mầm non Thái Nguyên.


 I/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

   Trường MN Thái Nguyên được thành lập từ năm 1960 là một xã nằm phía nam sông Diêm Hộ, cuộc sống của người dân chủ yếu là nông nghiệp

     Ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm trẻ mẫu giáo được nằm  các thôn làng: nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Cơ sở vật chất của nhà trường 100% là nhờ đình, chùa chật trội. Cán bộ giáo viên hầu hết chưa qua trường lớp đào tạo. Qua quá trính phát triển cơ sở vật chất được cải tạo sửa chữa và nâng cấp dần. Đội ngũ cán bộ giáo viên cũng tăng lên về số lượng và chất lượng. Đến năm 1999, nhà trẻ và mẫu giáo sát nhập thành trường mầm non Thái Nguyên.

        Từ năm 2005 đến nay được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trường mầm non được cải tạo, tu sữa thành 5 điểm với 9 phòng học cấp 4. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nằm dải rác ở các thôn các khu đều có sân chơi, đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới của nhà trường

II./ THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ

1.     Cán bộ quản lý

STT

Thông tin cá nhân

Ảnh

 

 

 

1

Họ và tên : Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ trường MN

Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 02 năm 1969

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0972 632 689

Ngày vào Đảng: 12/3/2006

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ Mail: huongat1962@gmail.com

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên :  Vũ Thị Nga

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ

Ngày tháng năm sinh: ngày 05 tháng 04 năm 1966

Nơi ĐKHKTT: Thái Hưng – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0987398119

Ngày vào Đảng: 01/01/2011  

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi dưỡng

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

3

Họ và tên :  Vũ Thị Dung

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 02/10/1973

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0916967695

Ngày vào Đảng: 07/12/2010

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn

Địa chỉ Mail: lethituanh1010@gmail.com

 

2.Tổ văn phòng

 

 

 

 

 

 

1

Họ và tên :  Trịnh Thị Huyền

Chức vụ: Kế toán

Ngày tháng năm sinh: 03/05/1979

Nơi ĐKHKTT: Diêm Điền - Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0982514898

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách kế toán

Địa chỉ Mail:

 

 

3. Danh sách tổ nhà trẻ

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đoàn Thị Hương

Chức vụ: Khối trưởng NT

Ngày tháng năm sinh: 09/09/1983  

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên  – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01688337599

Ngày vào Đảng:  

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

2

Họ và tên : Lưu Thị Dinh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 21/09/1985   

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại :  01645809850

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn:  TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

3

Họ và tên : Nguyễn Thị Hải Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 29/10/1985

Nơi ĐKHKTT: Thái Hòa – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0963238787 

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn:  TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

4

Họ và tên : Đinh Thị Thảo

Chức vụ: Giáo viên , văn phòng

Ngày tháng năm sinh: 18/09/1988

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01667517188  

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

5

Họ và tên : Đoàn Thị Duyên  

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 06/11/1976

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình  

Điện thoại : 01654835877

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nhóm 25-36 tháng

Địa chỉ Mail:

 

 

4. Danh sách tổ mẫu giáo

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

 

 

 

1

Họ và tên : Phạm Thị Chuận

Chức vụ: Khối trưởng 5 tuổi

Ngày tháng năm sinh: 07/02/1969

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

 Điện thoại :

Ngày vào Đảng:  

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ Trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên : Vũ Thị Lý

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 6/07/1990

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0974031614

 Ngày vào Đảng: 10/11/2011

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

3

Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Chăm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1979

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01696349878

Ngày vào Đảng: 08/09/2009

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

4

Họ và tên : Phạm Thị Hạnh Nguyên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 12/08/1988

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01666531565

Ngày vào Đảng: 26/03/2017

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail

 

 

 

 

 

 

5

Họ và tên : Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 06/02/1980

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01679424232 

Ngày vào Đảng: 08/09/2007  

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

6

Họ và tên : Lê Thị Lản

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 20/06/1990

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01669631228

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 5 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

7

Họ và tên : Đàm Thị Thuyn

Chức vụ: Khối trưởng 4 tuổi

Ngày tháng năm sinh: 26/04/1965

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01654306121

Ngày vào Đảng:   

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN  

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

8

Họ và tên : Tô Thị Hải Yến

Chức vụ:  Cô nuôi

Ngày tháng năm sinh: 23/02/1994

Nơi ĐKHKTT: Thụy Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0986273194

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi  nhà trẻ

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

9

Họ và tên : Nguyễn Thị Sớm

Chức vụ: Giáo Viên

Ngày tháng năm sinh: 6/07/1986  

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01658359552

Ngày vào Đảng: 19/01/2014 

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

10

Họ và tên : Lê Thị Vui

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1991

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01675072184

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 4 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

11

Họ và tên : Phạm Thị Nhiệm

Chức vụ: Khối trưởng 3 tuổi

Ngày tháng năm sinh: 05/06/1987

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01696137122

Ngày vào Đảng: 02/08/2014

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

12

Họ và tên : Nguyễn Thị Mão

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 16/12/1987

Nơi ĐKHKTT: Thụy Hồng   – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 0976225863

Ngày vào Đảng: 

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

13

Họ và tên : Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 06/02/1980

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01678322258

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐ mỹ thuật

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách đứng lớp

Địa chỉ Mail: vuanhhonghoa@gmail.com

 

 

 

 

 

 

14

Họ và tên : Phạm Thu Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 02/07/1993

Nơi ĐKHKTT:

Điện thoại : 01643099594

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

15

Họ và tên : Đỗ Thị Thương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 30/09/1990

Nơi ĐKHKTT: Thái Thủy – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01688794876

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách lớp 3 tuổi

Địa chỉ Mail:

 

 

5. Tổ nuôi

 

 

 

 

 

1

Họ và tên : Đàm Thị Quảng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 10/04/1963

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01655322509

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi mẫu giáo

Địa chỉ Mail:

 

 

 

 

 

 

2

Họ và tên : Phạm Thị Ngoan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 18/08/1992

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01257254276

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi mẫu giáo

Địa chỉ Mail:

 

3

Họ và tên : Phạm Ngọc Ánh

Chức vụ: Cô nuôi

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1997

Nơi ĐKHKTT: Thái Nguyên – Thái Thụy – Thái Bình

Điện thoại : 01632121523 

Ngày vào Đảng:

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách nuôi  nhà trẻ

Địa chỉ Mail:

 

 


Trung bình (0 Bình chọn)