Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Báo Cáo Tổng Kết Công Đoàn năm học 2017-2018

Báo Cáo Tổng Kết Công Đoàn năm học 2017-2018

Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm học 2017 - 2018. Công đoàn Mầm non Thụy Hải báo các tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm học 2017– 2018


   CÔNG ĐOÀN GD THÁI THỤY

CÔNG ĐOÀN MN THỤY HẢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

      Số  06 / BC-CĐ                                                Thụy Hải, ngày 20 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG  KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

                                                                 NĂM HỌC 2017 -2018

 

Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Thc hiện chương trình công tác công đoàn  năm học 2017  - 2018. Công đoàn Mầm non Thụy Hải  báo các tổng kết hoạt động  công tác công đoàn năm học 2017– 2018 như sau|:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO:

I. Đánh giá phong trào cán bộ, nhà giáo và người lao động trong năm học.

- Đặc điểm tình hình của đơn vị.

     Công đoàn  Trường mầm non Thuỵ Hải được tổ chức hoạt động theo điều lệ Công đoàn Việt nam.Thực hiện  các chức năng nhiệm vụ hoạt động phong trào theo sự chỉ đạo của Công đoàn giáo dục & đào tạo Huyện Thái Thụy và sự giám sát trực tiếp của chi bộ nhà trường.

- Tình hình cán bộ, nhà giáo và người lao động:

+ Tổng số ĐVCĐ : 27 đồng chí

+ Tổ CĐ: 2 tổ ( tổ nhà trẻ: 9đ/c- tổ mẫu giáo: 18 đ/c)

+ Ban chấp hành công đoàn : 4 đ/c - trình độ đại học 4.

  +Trình độ đội ngũ ĐVCĐ: Có 27/27 trình độ đại học, cao đẳng = 100%

                                   Trung cấp: 0/ 27 = 0%

+ Chi bộ nhà trường có 15/27 Đảng viên=56 %,

Đạt chi bộ “ Trong sạch vững mạnh”

+ Cơ sở vật chất: Đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

         + Số lượng CBGV được đóng BH đạt 23/27 đạt tỷ lệ 85%.Chế độ chính sách của giáo viên mầm non ngày được nâng lên, và luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích cao trong công tác và được phụ huynh tin tưởng.

II. Đánh giá hoạt động của công đoàn :

  Chương trình I . Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý,  xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

 Công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

 Công đoàn thường xuyên giám sát việc nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, các chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, chế độ làm ngoài giờ như trực trưa, làm thêm thứ 7..

- Làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, giúp đỡ đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, chế độ nghỉ dưỡng; xây dựng quỹ tham quan du lịch, nhằm tổ chức tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm giáo dục trong đoàn viên và lao động.

Tiếp tục hưởng ứng xây dựng Quỹ tình nghĩa Công đoàn các cấp cũng như Quỹ tình thương, Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ phụ nữ và học sinh nghèo do ngành phát động một cách kịp thời; phát huy có hiệu quả Quỹ khuyến học.

Công đoàn  tổ chức gặp mặt, phát thưởng cho con em CBĐV-LĐ chăm ngoan, học giỏi vào đầu năm học  nhằm động viên tinh thần phấn đấu trong học tập của các cháu.

Kịp thời thăm hỏi, động viên CBĐVLĐ cũng như gia đình khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ.

- Xây dựng Quỹ tham quan với mức đóng góp hàng tháng: 200 000đ/1 ĐV-LĐ, tiền hàng tháng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mượn tạm để giải quyết những công việc trong gia đình.

- Quỹ khuyến học: 10.000đ/t/gv

- Quỹ tương trợ nội bộ

- Phối hợp với nhà trường đề nghị nâng lương trước thời hạn cho đoàn viên nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Trong năm học này công đoàn tiếp tục phát động đóng góp quỹ “ Tổ ấm công đoàn” do công đoàn ngành phát động mỗi đồng chí 30.000đ/năm .

- Mỗi năm công đoàn tổ chức từ 1 – 2 lần. Cụ thể năm học này đã tổ chức được   cho cán bộ công đoàn viên đi tham quan học tập tại Sa PA và Cửa Lò.

- Cùng với chính quyền đã lựa chọn những giáo viên có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ để bồi dưỡng nhằm quy hoạch, xây dựng vào đội ngũ kế cận của đơn vị.

* Tuy vậy việc thực hiện chế độ chính sách vẫn còn gặp nhiều khó khăn:

- Số trẻ trên lớp đông hơn định biên nên công đoàn viên rất vất vả nhưng chưa có chế độ vượt năng xuất cho thỏa đáng.

- Còn 4 giáo viên hợp đồng  chưa được đóng bảo hiểm xã hội nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ.

Kết quả: Trong năm học 2017-2018 có 12 lượt ĐVCĐ được nâng lương, trong đó có 2đ/c được xét nâng lương trước thời hạn vì có thành tích xuất sắc, 23 đoàn viên công đoàn được hưởng các chế độ phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên nhà giáo..

 Chương trình II. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.  

1. Phối hợp với BGH tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thông qua các buổi học tập theo chuyên đề, giúp đoàn viên hiểu rõ tình hình chính trị của đất nước, quan điểm của Đảng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, quan điểm chủ trương của Đảng đối với công tác giáo dục. Từ đó, đoàn viên có hiểu biết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nói và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Cùng với việc làm đó, ban chấp hành công đoàn phối kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đội ngũ tích cực “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” .

Năm học qua, công đoàn trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên 100% đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn minh lịch sự, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế chuyên môn…

2.Phối hợp với chuyên môn triển khai đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học.

- Hiện nay phần lớn CBCNVC-LĐ trong đơn vị đã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; hầu hết giáo viên đều biết sử dụng CNTT vào dạy học, nhất là các tiết hội giảng, soạn giáo án trên máy, giáo án điện tử...

- 100% công đoàn viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy tiêu biểu như đồng chí  Giang Thu,P.Thu,Lê  Nhung,Nga.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” với yêu cầu: Ngay từ đầu năm học, mỗi CBCNVC-LĐ phải đăng ký một đề tài SKKN, giải pháp công tác và thực hiện có hiệu quả trong năm.

- Công đoàn đã tham mưu với nhà trường tạo điều kiện để CBCNVC-LĐ tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Chương trình III. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo đất nước.

Công đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”,  cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương – Trách nhiệm”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua:  “Hai tốt”, “ Nữ hai giỏi” và phong trào  thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”... Bằng việc làm cụ thể như: đôn đốc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tích cực học tập, nâng cao trình độ; làm tốt công tác phê và tự phê; giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kết hợp với tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề  nâng cao chất lượng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,  kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ...

Công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng đơn vị văn hóa, phát động đoàn viên phấn đấu đạt gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Tiêu biểu trong các phong trào trên là gia đình đồng chí Hạnh (hiệu trưởng), Thảo, Tạ Nhung, Tô Thu, Lê Nhung,...

   Trong phong trào“Hai tốt” hàng tháng  nhà trường phát động các lớp đăng ký giờ học tốt, ngày học tốt tạo nên không khí thi đua sôi nổi,  đầu năm học động viên giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, đăng ký làm chuyên đề cấp trường, cụm, tỉnh. Công đoàn phối kết hợp với nhà trường có sản phẩm tham gia hội thi “ Khoa học kỹ thuật và công nghệ”, cuộc thi “Đề tài nghiên cứu khoa học.

               Kết quả: Chất lượng kiểm tra cuối kỳ, cuối năm đều đạt 100% nhóm lớp xếp loại tốt, số lượng học sinh đạt “Bé khỏe bé ngoan” đạt trên 90%, trường có 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường, cụm, số giờ giỏi đạt  100%. Các chuyên đề và các cuộc thi đều đạt kết quả xuất sắc,

Có sản phẩm đồ dùng đồ chơi sáng tạo đạt giải 3 hội thi “Hội thi Sáng tạo Khoa học-Công nghệ và Kỹ thuật  tỉnh Thái Bình” và 1 sản phẩm đạt giải nhất “ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật  huyện Thái Thụy”

    Trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực ”  công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ,làm đồ dùng đồ chơi tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo mối thân thiện giữa GV với GV và giữa GV với học sinh

        Trong phong trào “Nữ hai giỏi” Công đoàn và ban nữ công  tạo điều kiện thuận lợi để chị em thực hiện tốt hai nhiệm vụ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tạo cơ hội cho chị em trao đổi các kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.  Hàng năm công đoàn thường xuyên vận động chị em thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vì thế không có chị em sinh con thứ 3 trở lên không đúng qui định.

     Công đoàn trường thực hiện đầy đủ các đợt quyên góp, ủng hộ do công đoàn giáo dục Thái Thụy và UBND huyện và địa phương phát động như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn,  Quỹ tổ ấm công đoàn, Quỹ ủng hộ Miền núi,  Quỹ hội chữ thập đỏ , Quỹ ủng hộ Bà mẹ VN, ...

          Công đoàn vận động đoàn viên công đoàn, các nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh khó khăn (Năm học 2017-2018, số tiền ủng hộ  7.200.000đ/năm. Tiêu biểu trong công tác này là Đ/c Ngô Thị Minh Hạnh .

  Công đoàn và nhà trường quan tâm tới hoạt động của hội chữ thập đỏ năm học 2016-2017 có 2đc tham gia hiến máu nhân đạo. Tiêu biểu đ/c Phạm Thị Lệ Thu,  Lê Thị Thảo,Tô Thị Mây Thu,Lê Thị Nhung, Tạ Thị Oanh ... 

Việc phát huy dân chủ trong nhà trường được chú trọng : Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, tổ chức Hội nghị CBCC, bình xét thi đua, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, công tác tài chính, xây dựng các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị,... Nền nếp, kỉ cương trong trường học được tăng cường, các dứt điểm trong nhà trường được thực hiện đạt hiệu quả cao.

Chương trình IV. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh.

 Thực hiện tốt Nghị định 04/2015/NĐCP về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.      

- Đầu năm học, thông qua Hội nghị Công đoàn, BCH đã đề ra quy chế hoạt động cụ thể như: Quy chế hoạt động của BCH, quy chế thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…và đã được toàn thể đoàn viên nhất trí tán thành.

- Có sổ để quản lý đoàn viên công đoàn, cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác. Lưu danh sách đoàn viên nhằm quản lý, cập nhật kịp thời các loại Quỹ đoàn viên đóng góp, ủng hộ trong năm.

- Ban chấp hành công đoàn sinh hoạt đúng điều lệ công đoàn, phân công rõ trách nhiệm các thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, quý, tháng.

- Công đoàn đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên luôn được BCH công đoàn thực hiện kịp thời và chính xác.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ nhằm biểu dương kịp thời gương “người tốt – việc tốt”, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Việc đánh giá xếp loại đúng nguyên tắc, đúng thực chất của đơn vị.Cuối năm học công đoàn đều có bảng đánh giá chấm điểm, phân loại thi đua công đoàn.

* Công tác nữ công: có đầy đủ kế hoạch, hồ sơ.

- Tổ chức cho cán bộ công đoàn viên học tập thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoá gia đình, không có đoàn viên sinh con thứ 3 trái qui định

- Trong năm có 2 đồng chí nghỉ thai sản nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ trừ giờ

- Tổ chức tốt ngày lễ lớn trong năm :

+ Tết nguyên đán công đoàn kết hợp nhà trường tổ chức đón tất niên gặp mặt gia đình công đoàn viên

+ Ngày 8/3tổ  chức giao lưu trò chơi,văn nghệ giữa  đoàn viên công đoàn cùng các phu quân diễn ra rất vui vẻ và đầm ấm .

- Phong trào thi đua bình xét nữ “ hai giỏi” có 27/27 đồng chí đạt nữ “ hai giỏi”

    * Công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Thực hiện đúng quy định của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thu chi, quản lý tài chính.

Đã lập dự toán, quyết toán tài chính hằng năm kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên Đoàn. Thu nộp kinh phí, đoàn phí đầy đủ, nộp kịp thời lên cấp trên.

Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra, thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra đánh giá thi đua, khen thưởng, tài chính. Trong đợt kiểm tra công tác tài chính của công đoàn, kết quả kiểm tra xếp loại tốt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.Những ưu điẻm nổi bật:

Nhìn chung, từ các phong trào thi đua của CĐCS Trường mầm non Thụy Hải trong năm học 2017 - 2018 đã khẳng định:

- Công đoàn không ngừng củng cố và phát triển, mọi hoạt động có kết quả đáng khích lệ, kết hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn trong năm học đạt hiệu  quả cao cụ thể:   Đã tổ chức thành công và có chất lượng làm chuyên đề cụm, tổ chức điểm “ Lễ hội mừng xuân”,   “ Hội thi khoa học sáng tạo” ;“ Hội thi giáo viên giỏi các cấp”, đại diện cho nghành học huyện Thái Thụy dự thi “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”..

- Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội với nhiều hình thức phong phú đã từng bước đáp ứng ý chí nguyện vọng của từng đoàn viên.               

- Đội ngũ cán bộ đoàn viên yên tâm công tác, tích cưc phấn đấu và toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục ở cơ quan, đơn vị mình.  

- Huy động được số tiền XHH để mua thiết bị,cảỉ tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, đa dạng.

     - Công đoàn duy trì tốt các hoạt động chăm lo tự chăm lo cho ĐVCĐ tham gia  chăn nuôi, trồng rau sạch cải tạo môi trường hoạt động có cảnh quan môi trường xanh , sạch, đẹp và an toàn

    - Công đoàn tích cực tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tham quan và biểu diễn  giao lưu văn nghệ trong hội nghị lớn của nghành và tại địa phương tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp và phụ huynh.

   2. Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

- Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị vẫn còn một vài hạn chế, việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên có lúc, có nơi chưa kịp thời.

-  BCH Công đoàn còn kiêm nhiệm nên thời gian dành cho chuyên môn là chủ yếu.

- Chất lượng một số buổi họp của công đoàn còn hình thức, việc thảo luận chưa sôi nổi tự giác, công tác tự phê và phê bình chưa được chú trọng, đôi  lúc còn phù thuộc vào chuyên môn.

3. Những khó khăn bất cập hiện chưa giải quyết.

 4. Bài học rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện.

- Mọi hoạt động của công đoàn phải bám sát đường lối quan điểm của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước, mục tiêu của cấp học. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành hoạt động sát thực tiễn, khả thi trên các lĩnh vực hoạt động của công đoàn.

  - Chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ, phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu.

 - Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công đoàn.Tổ chức tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi.

  - Cán bộ công đoàn cần nhiệt tình, tâm huyết có tinh thần trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết đấu tranh cho quyền lợi của đoàn viên.

  -  Thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế trường học, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai, tạo niềm tin của đoàn viên đối với công đoàn và nhà tường.

         - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ đoàn viên phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục.

5.Những kiến nghị với: Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên.

Tiếp tục tổ chức các  buổi tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở để nâng cao vai trò chỉ đạo tổ chức trong hoạt động công đoàn. .

B. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI: Công đoàn vững mạnh xuất sắc

C. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG: Đơn vị công đoàn VMXS

  Trên đây là kết quả hoạt động công tác công đoàn Trường mầm non Thụy hải năm học 2017 – 2018 rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của chi bộ nhà trường để công đoàn trường đạt thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo

 

                                                                     Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    Thụy Hải, ngày 20 tháng 5  năm 2018

                                                                                      T/M BCH  CÔNG ĐOÀN

HIỆU TRƯỞNG                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                       

 

 

 

 

   NGÔ THỊ MINH HẠNH                                                     PHẠM THỊ LỆ THU 


Trung bình (0 Bình chọn)