Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện
Bài viết mới nhất Bài viết mới nhất

Bài tham luận về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh trong trường THCS

Bài tham luận về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh trong trường THCS

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, hiền tài nhiều đất nước hưng thịnh. BDHSG là bước đi đầu tiên để tạo nên nhân tài cho đất nước và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục nói chung trường THCS nói riêng.


Xem chi tiết tại đây! c/document_library/get_file 


Trung bình (0 Bình chọn)